ประวัติส่วนตัว

ชื่อ        นางสาวประกายแก้ว  ศิรินัย  
ชื่อเล่น    แก้ว  
อายุ       20 ปี
วันเกิด    วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ 2540
สัญชาติ   ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่ 211 หมู่ 9 ตำบล เสาธงชัย
อำเภอกันทรลักษ์ จังหวังศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  090-3642216
E-mail  Prakaikaewsirinai789@gmail.com
ความสามารถพิเศษ เล่นกีฬา
คติประจำใจ พอใจเท่าที่มี...ยินดีเท่าที่ได้
งานอดิเรก ถ่ายรูป
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษระดับ ปริญญาตรี ปี 1 
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
สาขางาน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น